Privātuma politika

Izvēlieties summu:

100 €
1 500 €
3 000 €
10
Pirmais minimālais maksājums:
6.9 %
Aizņēmuma likme mēnesī:
Atmaksas periods līdz 60 mēnešiem

Personas datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz NordCard

Mēs rūpīgi sekojam un rūpējamies par mūsu vietnes apmeklētāju personas datu drošību un konfidencialitāti, katru reizi apmeklējot NordCard.eu vietni. Lietošanas noteikumi un Personas datu aizsardzības noteikumi sniedz pilnīgu izskaidrojumu attiecībā uz to, kādā veidā tiek aizsargāti personas dati vai jebkāda cita informācija, kas mums tiek iesniegta.

Kā mēs apkopojam informāciju?

Parasti mēs apkoposim šādu informāciju:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • e-pasta adrese;
 • mobilā telefona numurs;
 • dzīvesvietas un deklarētā adrese;
 • personu identificējoša dokumenta kopija;
 • personu identificējoša dokumenta numurs;
 • nodarbinātības statuss;
 • mēneša ienākumi neto;
 • papildus ienākumu avots un to apmērs;
 • politiski nozīmīgas personas statuss.
 • Atsevišķos gadījumos, lai apstiprinātu pieteikumu, mēs paturam iespēju pieprasīt papildus dokumentus.

Informācija var tikt apkopota un apstrādāta šādos gadījumos:

 • ja apmeklējat mūsu mājaslapu vai izmantojat jebkādus citus resursus mūsu interneta vietnē;
 • ja aizpildāt pieteikumu vai veidlapas, kas pieejamas mūsu mājaslapā;
 • ja sazināties ar mūsu personālu telefoniski, elektroniski vai jebkādā citā veidā.

Kā mēs izmantosim informāciju?

Jūs piekrītat, ka informācija, ko Jūs mums sniedzat, tiks reģistrēta elektroniski un var tikt izmantota šādiem mērķiem:

a) lai pārbaudītu Jūsu identitāti un izvērtētu Jūsu maksātspēju, izmantojot informāciju, kuru mums esat snieguši pieteikuma apstrādei;
b) lai konstatētu un nepieļautu jebkādu krāpniecību, nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanu un citas kriminālas aktivitātes;
c) lai sazinātos ar Jums;
d) lai atgūtu līdzekļus, ko esat mums parādā.

Jebkurš pieteikums, ko iesniedzat mūsu interneta vietnē vai mūsu personālam, ļauj mums izmantot Jūsu sniegto informāciju attiecībā uz mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Visi dati, kurus Jūs esat sniedzis līgumsaistību ietvaros, var tikt izmantoti, lai nodrošinātu savstarpējo saistību izpildi. Gadījumā, ja interneta vietnē tiek veiktas kādas izmaiņas vai uzlabojumi, Jūsu informācija var tikt izmantota, lai paziņotu Jums par šādām izmaiņām. Mēs varam sazināties ar esošajiem klientiem saistībā ar produktiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar jebkādiem klienta iepriekš izmantotajiem pakalpojumiem mūsu interneta vietnē. Mēs varam izmantot datus vai ļaut trešajām personām izmantot informāciju, kas nav saistīta ar precēm vai pakalpojumiem, par kuriem Jums varētu būt interese. Mēs vai trešās personas var sazināties ar Jums tikai tad, ja Jūs esat sniedzis attiecīgu piekrišanu. Ikvienam, kurš nevēlas sniegt piekrišanu mums vai trešajām personām datu lietošanai, tiek nodrošināta iespēja neatļaut datu lietošanu. Informācija, kas šādos gadījumos tiks apkopota, nesaturēs identificējošus datus. Ar trešajām personām var tikt koplietoti tikai statistikas dati neatklājot lietotāja identitāti.

Sīkdatnes (“cookies”) lietošana

Pastāv gadījumi, kad mēs varam izmantot sīkdatnes, lai apkopotu informāciju attiecībā uz mūsu interneta vietnes pakalpojumu statistiskiem rādītājiem. Jebkāda apkopotā informācija nesaturēs identificējošus datus.
Mēs varam apkopot informāciju par Jūsu ikdienas interneta lietošanu ar sīkdatnes faila palīdzību. Jūsu pārlūkprogrammai ir iespēja atteikties no sīkdatnēm. To ir iespējams nodrošināt, uzstādot Jūsu pārlūkprogrammas izvēli atteikties no visām sīkdatnēm. Sīkāka informācija par sīkdatnēm atrodam sadaļā "Sīkdatņu politika".

Personas datu apstrādāšana un nodošana

Atsevišķos gadījumos mēs varam atklāt Jūsu personīgo informāciju mūsu saistītajām sabiedrībām nodrošinot to, ka tās ievēro tādus pat personas datu glabāšanas drošības pasākumus kā mēs.

Jūs piekrītat, ka informācijas atklāšana trešajām personām var notikt šādos gadījumos:

a) gadījumā, ja mēs pārdodam mums piederošu uzņēmumu vai tā daļu;
b) saņemot likumīgi pamatotu pieprasījumu no attiecīgām trešajām personām;
c) kredītrisku samazināšanas nolūkā nepieļaujot krāpniecību un palīdzot aizsardzībā pret krāpniecību;
d) kad informācija tiek atklāta līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī attiecīgām valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu Jūsu maksātspējas izvērtējumu, kad Jūs piesakāties attiecīga finanšu pakalpojuma saņemšanai pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem;
e) apstrādājot un apkopojot datus par kredītu vai citiem piemērojamiem maksājumiem, ko Jūs mums sniedzat saskaņā ar aizņēmuma līgumu, mēs esam tiesīgi sniegt Jūsu personas datus trešajām personām – maksājuma apstrādes pakalpojumu sniedzējiem.

Personas datu uzglabāšana

 • Apkopoto datu nosūtīšanai var tikt izmantotas ierīces, kas atrodas ārpus Eiropas ekonomikas zonas. Šīs datu vietnes tiek izmantotas Jūsu informācijas uzglabāšanai vai apstrādāšanai. Informācija, kuru mēs koplietojam ārpus Eiropas ekonomikas zonas, var tikt koplietota ar personālu, kas nodrošina minēto datu apstrādi un uzglabāšanu. Tā var ietvert tādus procesus kā maksājuma apstrāde vai atbalsta piedāvāšana Jūsu pakalpojuma vai produkta vajadzībām. Informāciju var apstrādāt un uzglabāt tāds personāls, kas strādā pie mūsu piegādātājiem ārpus Eiropas ekonomikas zonas. Iesniedzot Jūsu datus lietošanai, Jūs sniedzat piekrišanu šādai datu nodošanai un uzglabāšanai.
 • Informācija tiek uzglabāta drošos datu centros un Jūsu drošībai visi transakciju dati tiek šifrēti.
 • Atgādinām, ka datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša, mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, taču nodrošinām visu saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšanu. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu interneta vietnes iedaļām, kur ir nepieciešama parole (piemēram, Online Banking vietnei). Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

Saites uz trešo personu interneta vietnēm

Mūsu interneta vietnē var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat, apmeklējot attiecīgo interneta vietni. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta vietnēm un to saturu. 

Informācijas pieejamība

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, mūsu pienākums ir atklāt Jums informāciju par to, kādi dati par Jums ir mūsu rīcībā, kā arī par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no mums ir pieprasījušas un saņēmušas informāciju par Jums, izņemot likumā noteiktus izņēmumus. Jums ir tiesības uz bezmaksas pieeju minētajai informācijai, taču ne biežāk kā divas reizes gadā. Gadījumā, ja Jūs mums pieprasīsiet šo informāciju biežāk nekā divas reizes gadā, mēs to nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs būs tāds, lai segtu mums ar šīs informācijas nodrošināšanu radītās izmaksas. Lūdzam informācijas pieprasījuma iesniegšanai izmantot zemāk minēto kontaktinformāciju: info@nordcard.eu.

Sazināšanās ar Jums

Apmeklējot šo interneta vietni un sniedzot tajā savus personas datus un kontaktinformāciju, Jūs piekrītat mūsu komerciālo paziņojumu saņemšanai Jūsu elektronisko sakaru līdzekļos.

Sazināšanās ar mums

Lūdzam sazināties ar mums saistībā ar jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem attiecībā uz šiem Personas datu aizsardzības noteikumiem, rakstot uz e-pastu info@nordcard.eu vai zvanot pa tālruni 62 004 400.
Lai pieteiktos mūsu pakalpojumiem, Jums jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Personas datu aizsardzības noteikumi ik pa laikam tiek atjaunoti, tāpēc iesakām pēc kāda laika iepazīties ar personu datu aizsardzības noteikumiem vēlreiz. Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem šajā vietnē apkopoto datu pārzinis un operators ir  SIA "Hedge Capital Company". Tālrunis kontaktiem 62 004 400.