Tarifi un izmaksas

Tarifi un izmaksas

Spēkā no 15.02.2019

 

KREDĪTLIMITS

TARIFS

Kredītlimita summas pārskaitīšana uz reģistrēto bankas kontu BEZ MAKSAS
Procentu likme dienā 0,23% no izmantotās summas
Bezprocentu periods Viena kalendārā mēneša ietvaros
Procentu likme bezprocentu perioda laikā 0%
Nokavējuma procenti dienā 0,33%
Reģistrācijas komisija 0,01 EUR
Ikmēneša pamatsummas atmaksa 2% no piešķirtā Kredīta limita*
Ikmēneša samaksas datums 15
Kredītlimita palielināšanas pieteikuma izskatīšana 3 EUR
Kredītlimita palielināšana 3,5% no palielinātās summas

 

KREDĪTLIMITS

TARIFS

Kredītlimita summas pārskaitīšana uz reģistrēto bankas kontu BEZ MAKSAS
Procentu likme dienā 0,23% no izmantotās summas
Bezprocentu periods Viena kalendārā mēneša ietvaros
Procentu likme bezprocentu perioda laikā 0%
Nokavējuma procenti dienā 0,33%
Reģistrācijas komisija 0,01 EUR
Ikmēneša pamatsummas atmaksa 2% no piešķirtā Kredīta limita*
Ikmēneša samaksas datums 15
Kredītlimita palielināšanas pieteikuma izskatīšana 3 EUR
Kredītlimita palielināšana 3,5% no palielinātās summas

*Ja kredītsaistību atlikums ir mazāks kā 2% no Kredīta limita, tad Aizņēmējam jāveic maksājums kredītsaistību atlikuma faktiskajā apmērā

 

 

PAPILDUS PAKALPOJUMI 

TARIFS

Izziņas sagatavošana un nosūtīšana 30,00 EUR (t. sk. PVN)
Atkārtota nepamatotas pretenzijas izskatīšana 15,00 EUR 
Kredītu risku pārvalde no NordCard puses 8,50 EUR
Paziņojums par mēneša maksājumu SMS veidā 0,50 EUR par SMS**
Pamatsummas atmaksas pagarināšana 1,50 EUR
Līguma laušana no NordCard puses 15 EUR
Informācijas nosūtīšana par saistību (maksājuma) savlaicīgu neizpildi 1,50 EUR
Liela apjoma datu apstrāde papildinformācijas sagatavošanai un nosūtīšanai klientam 30 EUR

 

PAPILDUS PAKALPOJUMI 

TARIFS

Izziņas sagatavošana un nosūtīšana 30,00 EUR (t. sk. PVN)
Atkārtota nepamatotas pretenzijas izskatīšana 15,00 EUR 
Kredītu risku pārvalde no NordCard puses 8,50 EUR
Paziņojums par mēneša maksājumu SMS veidā 0,50 EUR par SMS**
Pamatsummas atmaksas pagarināšana 1,50 EUR
Līguma laušana no NordCard puses 15 EUR
Informācijas nosūtīšana par saistību (maksājuma) savlaicīgu neizpildi 1,50 EUR
Liela apjoma datu apstrāde papildinformācijas sagatavošanai un nosūtīšanai klientam 30 EUR

** Šī iespēja pēc noklusējuma ir ieslēgta. Iestatījumus var mainīt Online Banking sistēmā

Piesakies bez maksas