Tarifi un izmaksas

Tarifi un izmaksas

Spēkā no 01.09.2018

 

KREDĪTLIMITS

TARIFS

Kredītlimita summas pārskaitīšana uz reģistrēto bankas kontu BEZ MAKSAS
Procentu likme dienā 0,23% no izmantotās summas
Bezprocentu periods Viena kalendārā mēneša ietvaros
Procentu likme bezprocentu perioda laikā 0%
Nokavējuma procenti dienā 0,33%
Reģistrācijas komisija 0,01 EUR
Ikmēneša pamatsummas atmaksa 2% no piešķirtā Kredīta limita*
Ikmēneša samaksas datums 15

 

KREDĪTLIMITS

TARIFS

Kredītlimita summas pārskaitīšana uz reģistrēto bankas kontu BEZ MAKSAS
Procentu likme dienā 0,23% no izmantotās summas
Bezprocentu periods Viena kalendārā mēneša ietvaros
Procentu likme bezprocentu perioda laikā 0%
Nokavējuma procenti dienā 0,33%
Reģistrācijas komisija 0,01 EUR
Ikmēneša pamatsummas atmaksa 2% no piešķirtā Kredīta limita*
Ikmēneša samaksas datums 15

*Ja kredītsaistību atlikums ir mazāks kā 2% no Kredīta limita, tad Aizņēmējam jāveic maksājums kredītsaistību atlikuma faktiskajā apmērā

 

 

PAPILDUS PAKALPOJUMI 

TARIFS

Papildinformācijas sagatavošana un nosūtīšana 30,00 EUR (t. sk. PVN)
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana 15,00 EUR (t. sk. PVN)
Kredītu pārvaldes maksa 7,00 EUR

 

PAPILDUS PAKALPOJUMI 

TARIFS

Papildinformācijas sagatavošana un nosūtīšana 30,00 EUR (t. sk. PVN)
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana 15,00 EUR (t. sk. PVN)
Kredītu pārvaldes maksa 7,00 EUR
Piesakies bez maksas