Tarifi un izmaksas

Tarifi un izmaksas

KREDĪTS

TARIFS

Reģistrācijas komisija 0,01 EUR
Ikmēneša samaksas datums 15
Kredīta summas un procentu likmes pārskatīšana 3,00 EUR
Kredīta apjoma palielināšana 3,5% no palielinātās summas
Kredīta pārsnieguma maksa 0,2% dienā
Maksājums uz savu personīgo bankas kontu 3% (min. 3 EUR)

 

KREDĪTS

TARIFS

Reģistrācijas komisija 0,01 EUR
Ikmēneša samaksas datums 15
Kredīta summas un procentu likmes pārskatīšana 3,00 EUR
Kredīta apjoma palielināšana 3,5% no palielinātās summas
Kredīta pārsnieguma maksa 0,2% dienā
Maksājums uz savu personīgo bankas kontu 3% (min. 3 EUR)

 

 

PAPILDU PAKALPOJUMI 

TARIFS

Izziņas sagatavošana un nosūtīšana 30,00 EUR (t. sk. PVN)
Atkārtota nepamatotas pretenzijas izskatīšana 15,00 EUR 
Kredītu risku pārvalde no NordCard puses 8,50 EUR
Paziņojums par mēneša maksājumu SMS veidā 0,50 EUR par SMS**
Paziņojums par veiktajiem darījumiem SMS veidā 0,20 EUR par SMS**
Pamatsummas atmaksas pagarināšana 1,50 EUR
Līguma laušana no NordCard puses 15,00 EUR
Informācijas nosūtīšana par saistību (maksājuma) savlaicīgu neizpildi 1,50 EUR
Liela apjoma datu apstrāde papildinformācijas sagatavošanai un nosūtīšanai klientam 30,00 EUR
Individuāla maksājumu grafika sastādīšana 15,00 EUR
Pakalpojuma maiņa vai papildpakalpojuma pievienošana vai noņemšana 25,00 EUR
Maksājuma atlikšana 5,00 EUR

 

PAPILDU PAKALPOJUMI 

TARIFS

Izziņas sagatavošana un nosūtīšana 30,00 EUR (t. sk. PVN)
Atkārtota nepamatotas pretenzijas izskatīšana 15,00 EUR 
Kredītu risku pārvalde no NordCard puses 8,50 EUR
Paziņojums par mēneša maksājumu SMS veidā 0,50 EUR par SMS**
Paziņojums par veiktajiem darījumiem SMS veidā 0,20 EUR par SMS**
Pamatsummas atmaksas pagarināšana 1,50 EUR
Līguma laušana no NordCard puses 15,00 EUR
Informācijas nosūtīšana par saistību (maksājuma) savlaicīgu neizpildi 1,50 EUR
Liela apjoma datu apstrāde papildinformācijas sagatavošanai un nosūtīšanai klientam 30,00 EUR
Individuāla maksājumu grafika sastādīšana 15,00 EUR
Pakalpojuma maiņa vai papildpakalpojuma pievienošana vai noņemšana 25,00 EUR
Maksājuma atlikšana 5,00 EUR

** Šī iespēja pēc noklusējuma ir ieslēgta. Iestatījumus var mainīt Online Banking sistēmā

 

KARTE 

TARIFS

Kartes apkalpošanas maksa 7,99 EUR 
Kartes piegāde pa pastu BEZ MAKSAS
Kartes aizvietošana 8,00 EUR
Skaidras naudas izsniegšana bankomātā 3% (min. 5,00 EUR)

Bilances pārskatīšana bankomātos:

- Latvijā

- ārzemēs

 

- 0,60 EUR

- 1,00 EUR

Valūtas konvertācija darījumiem ar karti 3%
Neaktīvas kartes uzturēšanas maksa 5,00 EUR

 

KARTE 

TARIFS

Kartes apkalpošanas maksa 7,99 EUR 
Kartes piegāde pa pastu BEZ MAKSAS
Kartes aizvietošana

8,00 EUR

Skaidras naudas izsniegšana bankomātā

3% (min. 5,00 EUR)

Bilances pārskatīšana bankomātos:

- Latvijā

- ārzemēs

 

 

- 0,60 EUR

- 1,00 EUR

Valūtas konvertācija darījumiem ar karti 3%
Neaktīvas kartes uzturēšanas maksa 5,00 EUR

 

KARTES LIMITI 

 

Skaidras naudas izsniegšanas limits dienā

500 EUR 

Skaidras naudas izsniegšanas un pirkumu limits mēnesī

3000 EUR

 

KARTES LIMITI 

 

Skaidras naudas izsniegšanas limits dienā

500 EUR

Skaidras naudas izsniegšanas un pirkumu limits mēnesī

3000 EUR

Piesakies bez maksas