Tarifi un izmaksas

Tarifi un izmaksas

KREDĪTLIMITS

TARIFS

Kredītlimita summas pārskaitīšana uz reģistrēto bankas kontu BEZ MAKSAS
Procentu likme dienā 0,23% no izmantotās summas
Bezprocentu periods Viena kalendārā mēneša ietvaros
Procentu likme bezprocentu perioda laikā 0%
Nokavējuma procenti dienā 0,33%
Reģistrācijas komisija 0,01 EUR
Ikmēneša pamatsummas atmaksa 2% no piešķirtā Kredīta limita*
Ikmēneša samaksas datums 15
Kredītlimita palielināšanas pieteikuma izskatīšana 3,00 EUR
Kredītlimita palielināšana 3,5% no palielinātās summas
Kredītlimita pārsnieguma maksa 0,2% dienā

 

KREDĪTLIMITS

TARIFS

Kredītlimita summas pārskaitīšana uz reģistrēto bankas kontu BEZ MAKSAS
Procentu likme dienā 0,23% no izmantotās summas
Bezprocentu periods Viena kalendārā mēneša ietvaros
Procentu likme bezprocentu perioda laikā 0%
Nokavējuma procenti dienā 0,33%
Reģistrācijas komisija 0,01 EUR
Ikmēneša pamatsummas atmaksa 2% no piešķirtā Kredīta limita*
Ikmēneša samaksas datums 15
Kredītlimita palielināšanas pieteikuma izskatīšana 3,00 EUR
Kredītlimita palielināšana 3,5% no palielinātās summas
Kredītlimita pārsnieguma maksa 0,2% dienā

*Ja kredītsaistību atlikums ir mazāks kā 2% no Kredīta limita, tad Aizņēmējam jāveic maksājums kredītsaistību atlikuma faktiskajā apmērā

 

 

PAPILDU PAKALPOJUMI 

TARIFS

Izziņas sagatavošana un nosūtīšana 30,00 EUR (t. sk. PVN)
Atkārtota nepamatotas pretenzijas izskatīšana 15,00 EUR 
Kredītu risku pārvalde no NordCard puses 8,50 EUR
Paziņojums par mēneša maksājumu SMS veidā 0,50 EUR par SMS**
Paziņojums par veiktajiem darījumiem SMS veidā 0,11 EUR par katru SMS
Pamatsummas atmaksas pagarināšana 1,50 EUR
Līguma laušana no NordCard puses 15,00 EUR
Informācijas nosūtīšana par saistību (maksājuma) savlaicīgu neizpildi 1,50 EUR
Liela apjoma datu apstrāde papildinformācijas sagatavošanai un nosūtīšanai klientam 30,00 EUR

 

PAPILDU PAKALPOJUMI 

TARIFS

Izziņas sagatavošana un nosūtīšana 30,00 EUR (t. sk. PVN)
Atkārtota nepamatotas pretenzijas izskatīšana 15,00 EUR 
Kredītu risku pārvalde no NordCard puses 8,50 EUR
Paziņojums par mēneša maksājumu SMS veidā 0,50 EUR par SMS**
Paziņojums par veiktajiem darījumiem SMS veidā 0,11 EUR par katru SMS
Pamatsummas atmaksas pagarināšana 1,50 EUR
Līguma laušana no NordCard puses 15,00 EUR
Informācijas nosūtīšana par saistību (maksājuma) savlaicīgu neizpildi 1,50 EUR
Liela apjoma datu apstrāde papildinformācijas sagatavošanai un nosūtīšanai klientam 30,00 EUR

** Šī iespēja pēc noklusējuma ir ieslēgta. Iestatījumus var mainīt Online Banking sistēmā

 

KARTE 

TARIFS

Kartes apkalpošanas maksa 3,00 EUR 
Kartes piegāde pa pastu BEZ MAKSAS
Kartes aizvietošana 8,00 EUR
Skaidras naudas izsniegšana bankomātā 3% (min. 5,00 EUR)

Bilances pārskatīšana bankomātos:

     Latvijā;

     ārzemēs.

0,60 EUR

1,00 EUR

Valūtas konvertācija darījumiem ar karti 3%

 

KARTE 

TARIFS

Kartes apkalpošanas maksa 3,00 EUR 
Kartes piegāde pa pastu BEZ MAKSAS
Kartes aizvietošana

8,00 EUR

Skaidras naudas izsniegšana bankomātā

3% (min. 5,00 EUR)

Bilances pārskatīšana bankomātos:

      Latvijā;

      ārzemēs.

 

 

0,60 EUR

1,00 EUR

Valūtas konvertācija darījumiem ar karti 3%

 

KARTES LIMITI 

 

Skaidras naudas izņemšanas limits dienā

500 EUR 

Skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limits mēnesī

1500 EUR

 

KARTES LIMITI 

 

Skaidras naudas izņemšanas limits dienā

500 EUR

Skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limits mēnesī

1500 EUR

Piesakies bez maksas